CO2-bewust certificaat Aan de Stegge Twello

CO2 prestatieladder

Aan de Stegge Twello verduurzaamt eigen organisatie

In de huidige samenleving is duurzaamheid en duurzaam bouwen niet meer weg te denken. Naast het realiseren van duurzame bedrijfshuisvesting willen wij dan ook onze eigen organisatie verduurzamen. Dit maken wij concreet en aantoonbaar door het bedrijf te laten certificeren conform de richtlijnen van de CO2-prestatieladder. De CO2-prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Door de CO2-emissies van de organisatie inzichtelijk te maken kan er concreet en aantoonbaar een reductiebeleid worden opgesteld om de CO2-emissies te reduceren.

Beoordeling CO2-prestatieladder

In januari 2014 heeft een certificerende instelling onze werkwijze beoordeeld. In februari 2014 zijn wij door Dekra gecertificeerd met het CO2-bewust certificaat.

Hieronder treft u informatie aan met betrekking tot het CO2-beleid van Aan de Stegge Twello.

Basisjaar

–          De CO2-footprint van het basisjaar 2012 (3.A.1)

–          Reductiebeleid en doelstellingen (3.B.1)

–          Energiemanagement actieplan (3.B.2)

–          Externe communicatie (3.C)

–          Acties en initiatieven (D)

Voortgang

–          Halfjaarverslag september 2016

–          CO2-footprint september 2016

–          Jaarverslag 2015 CO2-prestatieladder (maart 2016)

–          Jaarverslag 2014 CO2-prestatieladder

–          Jaarverslag 2013 CO2-prestatieladder

–          CO2-footprint 2015 (3.A.1)

–          CO2-footprint 2014 (3.A.1)

–          CO2-footprint 2013 (3.A.1)

–          Monitoring CO2-uitstoot (3.A.1)

 

 

Meer info over dit onderwerp