Certificeringen

Aan de Stegge Twello is uw ervaren en betrouwbare bouwpartner bij het realiseren van uw nieuwe bedrijfshuisvesting. Ons kwaliteitsmanagement- systeem is al lange tijd gecertificeerd volgens de NEN ISO 9001:2008.

Veilig bouwen

Wij stellen hoge eisen aan de veiligheid. Ook als u als opdrachtgever uw eigen veiligheidseisen/-voorwaarden stelt boven de wettelijk vereiste maatregelen heeft Aan de Stegge het beleid om daar onvoorwaardelijk aan te voldoen.  Alle daarvoor benodigde acties, controles en registraties worden strikt uitgevoerd. In april 2012 hebben wij ons VCA** certificaat ontvangen.

Duurzaam bouwen

Duurzaamheid en duurzaam bouwen zijn vaste onderdelen geworden in onze huidige maatschappij. In de afgelopen jaren hebben wij BREEAM-NL in de organisatie van Aan de Stegge Twello geïmplementeerd. Dit is een beoorde-lingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen. Binnen de organisatie van Aan de Stegge zijn een aantal BREEAM-NL experts opgeleid. Door onze specialistische kennis kunnen wij u als opdrachtgever volledig informeren over de toepassingsmogelijkheden van BREEAM-NL. Recentelijk heeft Aan de Stegge een BREEAM-NL***-certificaat behaald voor de duurzame bouw voor onze opdrachtgever Bonfix in Zwolle. Deze driesterrenscore voor BREEAM-NL staat voor ‘Very Good’.

Aan de Stegge Twello is daarnaast participant van de Dutch Green Building Council (DGBC ). De Dutch Green Building Council (DGBC) is dé Nederlandse netwerkorganisatie op het gebied van duurzaam bouwen en vastgoed.

Aan de Stegge en FSC®/PEFC™

Sinds eind 2012 zijn wij FSC® en PEFC™ -gecertificeerd. Dit betekent dat betreffende producten van Aan de Stegge Twello van de inkoop tot en met de oplevering van een gebouw voldoen aan de eisen die FSC en PEFC hieraan stellen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de link onderaan deze pagina.

Financiële gezondheid

Aan de Stegge Twello is een financieel gezond bedrijf. Sinds augustus 2012 hebben wij een Graydon award. Dit certificaat geeft aan dat de financiële gezondheid en kredietwaardigheid van ons bedrijf goed zijn.

In april 2013 heeft Aan de Stegge daarnaast een D&B Rating 1 registratie ontvangen van Dun & Bradstreet. Dit staat voor de hoogste kredietwaardig-heidsklasse en een minimaal risico op faillissement. Voor het ontvangen van een D&B Rating 1 is Aan de Stegge Twello op 240 verschillende criteria getoetst.

Meer over onze certificeringen

BREAAM-NL***-certificaat voor duurzaam bouwen Bonfix

Duurzaam bouwen met FSC en PEFC

Aan de Stegge participant DGBC

VCA-certificaat voor Aan de Stegge Twello

Aan de Stegge D&B Rating 1 bedrijf

 

 

Meer info over dit onderwerp