Burg Non Food te Klundert

Nieuwbouw PGS-15 bedrijfshal

Vraagstelling
Vanwege groei van Burg Non Food ontstond de behoefte aan uitbreiding van het bestaande bedrijfspand in Klundert met extra PGS-15 opslagruimte en expeditieruimte. Burg Non Food koos ervoor haar uitbreiding door Aan de Stegge Twello te laten realiseren vanwege haar specialisme in de bedrijfshuisvesting en de kennis en ervaring met bouwen volgens de PGS-15 richtlijnen. In het voortraject zijn met Burg Non Food soortgelijke referenties van Aan de Stegge Twello bezocht. De uitbreiding voor Burg Non Food is vooraf middels 3D engineering gedetailleerd uitgewerkt, waarna de constructie is getoetst in het 3D-model. Op deze manier ontstond er voorafgaand aan de bouw al inzicht in eventuele knelpunten en konden deze in een vroeg stadium worden verholpen.

Huisvestingsoplossing
Het nieuwe PGS-15 opslaggebouw behelst een opslag voor meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen, waarbij is uitgegaan van smalle gangen en een hoogte van 12 meter. Aan de Stegge Twello was bij de uitbreiding verantwoordelijk voor het ontwerp, budget, vergunningen en uitvoering. Hierdoor konden de verschillende fasen onderling optimaal op elkaar worden afgestemd. De opslagcapaciteit van meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen stelt niet alleen eisen aan de bouwkundige aspecten van de ruimte, maar ook aan de installaties. De toegepaste CO2 blusinstallatie is voor oplevering middels een livetest uitgebreid getest.

Locatie
Patrijsweg 1 te Klundert

Start bouw
April 2015

Oplevering
September 2015

Omschrijving

Uitbreiding met extra PGS-15 opslagruimte, expeditieruimte, overkapping en dubbele laad- en loskuil

Opdrachtgever

Burg Non Food B.V. te Klundert

Architect

Aan de Stegge Twello B.V. te Twello

Constructeur

JVZ Raadgevend Ingenieursburo B.V. te Deventer

Meer info over dit onderwerp