PV Industries te Gendt

Nieuwe productielocatie

Vraagstelling
PV Industries produceert collagenen welke door de voedingsmiddelenindustrie worden afgenomen en verwerkt. PV Industries startte het proces voor de ontwikkeling van een nieuwe productielocatie met een aanbesteding. Uiteindelijk koos PV Industries ervoor om het engineeringstraject en ontwerp gezamenlijk met Aan de Stegge Twello verder uit te werken en te realiseren. Leidend hiervoor waren de gerealiseerde referenties in de foodsector, haar meedenkend vermogen en de totaalaanpak die Aan de Stegge Twello biedt.

Huisvestingsoplossing
Middels diverse pitstopmeetings zijn het ontwerp en de werkzaamheden van tevoren doorgenomen en optimaal op elkaar afgestemd, waardoor de risico’s op vertragingen tijdens de bouw tot een minimum zijn beperkt en de bouwtijd extra kort kan worden gehouden. De nieuwe productielocatie is in twee fasen gerealiseerd op de bestaande locatie. De bestaande fabriek is ten tijde van de nieuwbouw blijven staan. Na oplevering van fase 1 is de productie vanuit het bestaande pand verhuisd naar de nieuwbouw, waarna het oude bedrijfspand gesloopt kon worden. Fase 2 is gerealiseerd op locatie van het gesloopte bedrijfspand en bestaat uit expeditie, opslag en kantoorruimte. In totaal heeft Aan de Stegge Twello 444 mkantoor- en 1.936 m² bedrijfsruimten gerealiseerd voor PV Industries.

Locatie
Willem Alexanderstraat 9 te Gendt

Start bouw
April 2014

Oplevering
Fase 1: september 2014
Fase 2: voorjaar 2015

Omschrijving

444 m² kantoor- en 1.936 m² bedrijfsruimten

Opdrachtgever

PV Industries B.V. te Gendt

Architect

A.B.I. Architecten B.V. te Barneveld

Constructeur

Bartels Ingenieursbureau te Apeldoorn

Meer info over dit onderwerp