Verheul Transport te Twello

Nieuw bedrijfsgebouw op 5.300 m² terrein

Vraagstelling
Vanwege een vernieuwde bedrijfsvoering en optimalisatie van het bedrijfsproces had Verheul Transport behoefte aan nieuwbouw. Daarbij moest worden voldaan aan de huidige wet- en regelgeving. Ook was er behoefte aan meer (stallings)ruimte. Het nieuwe bedrijfsgebouw voor Verheul is gerealiseerd op een perceel van ca. 5.300 m² aan de Weteringstraat op bedrijventerrein Engelenburg in Twello. Het perceel was reeds eigendom van Aan de Stegge Twello. Samen met Verheul heeft Aan de Stegge Twello het PvE vertaald en de ontwikkeling en engineering voor de nieuwbouw verricht alvorens gestart werd met de bouw.

Huisvestingsoplossing
Het nieuwe bedrijfspand beschikt over twee verdiepingen en een royaal buitenterrein met voldoende stallingsruimte. ‘Een mooie ontwikkeling die tot stand is gekomen door de goede samenwerking met de familie Verheul’, aldus Marco van der Laan, algemeen directeur van Aan de Stegge Twello. Met de nieuwe locatie kan Verheul Transport haar toekomstplannen verwezenlijken, in haar groei voorzien en de werkzaamheden uitbreiden. Het nieuwe Service Center voor Verheul beschikt over kantoren, kantine, presentatieruimten, magazijnen, diverse werkplaatsen en voldoende stallingsruimte.

Start bouw
Februari 2016

Oplevering
Juli 2016

Omschrijving

Nieuw Service Center op 5.300 m² perceel

Opdrachtgever

Beheermaatschappij A. Verheul Twello B.V. te Twello

Architect

Hegeman Planontwikkeling te Wilp

Constructeur

JVZ Raadgevend Ingenieursburo B.V. te Deventer

Meer info over dit onderwerp