Werkwijze

Integraal Bouwproces Management

Aan de Stegge Twello werkt in het proces van planontwikkeling tot en met de uitvoering van de feitelijke bouw van uw bedrijfsgebouw volgens een uniek 10-stappenplan. Wij noemen dit Integraal Bouwproces Management. Deze werkwijze resulteert in een even voordelig als kwalitatief hoogstaand bouwproces met een minimale bouwtijd, binnen het gestelde budget en de afgesproken planning. Keiharde garanties waar ú als opdrachtgever ons op mag afrekenen!

Stap 1

Kennismaking en inventarisatie van uw wensen voor de ontwikkeling van uw nieuwe locatie. Wij praten over uw huidige en toekomstige activiteiten, budget, planning, milieueisen en persoonlijke smaak voor uw bedrijfsgebouw. Daarmee scheppen wij een kader voor een bedrijfshuisvesting op maat. Qua ruimte, maar ook qua uitstraling en prijs.

Stap 2

Probleemanalyse van uw huidige bedrijfshuisvesting en uw ruimtebehoefte. Bovendien komt duidelijk naar voren met welk doel u gaat bouwen. Een quick scan leidt tot een Programma van Eisen waaraan uw nieuwbouw van uw bedrijfsgebouw moet voldoen. Ook een vraag als ‘huren of kopen?’ zal hierbij worden besproken.

Stap 3

Het Programma van Eisen wordt vertaald naar een schetsplanpresentatie. Met behulp van 3D-computermodellen geven wij u een realistisch totaalbeeld van uw nieuwe bedrijfshuisvesting. Bovendien krijgt u een eerste investeringskostenopzet, waarin uw totale investering direct duidelijk is.

Stap 4

Opdrachtgever, architect, logistiek adviseur en bouwbedrijf gaan samenwerken om het project te realiseren binnen een vóóraf vastgesteld taakstellend budget. Alle uitgangspunten worden door partijen geaccepteerd en vastgelegd in een intentieovereenkomst.

Stap 5

Het schetsplan ontwikkelt zich van een voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp. Het Programma van Eisen vormt hierbij de basis. Alle technische en financiële aspecten van het bouwproces komen uitgebreid aan bod: welstandstoetsing, analyse van de bouwmethodiek, logistieke eisen en installaties.

Stap 6

Presentatie van het definitieve ontwerp voor uw bedrijfsgebouw. Voor de feitelijke bouw begint, wordt alles nauwkeurig vastgelegd in bestek en tekeningen en verwerkt in een 3D-presentatie.

Stap 7

Deze uitwerking wordt nog één keer gecheckt met het budget. Een reële bouwkostenspecificatie biedt tot op de laatste cent nauwkeurig inzicht in de opbouw van de kosten van het totale bouwproces. Voor een second opinion kunt u deze open begroting laten controleren door een beëdigd bouwkostendeskundige.

Stap 8

De eerder getekende intentieovereenkomst wordt omgezet in een gedetailleerd contract. Ook worden de bouw- en milieuvergunning definitief ingediend. Bovendien kan in het contract eventueel worden vastgelegd of u kiest voor ‘huur’ of ‘koop’. Een bijzonder moment, want hierna wordt uw bedrijfsgebouw definitief gebouwd!

Stap 9

De bouw. Tijdens de bouw is uw aanspreekpunt de projectleider. Deze is verantwoordelijk voor het gehele bouwproject. Hij regelt en informeert. Zo blijft u van het slaan van de eerste paal tot de overhandiging van de sleutel van alles perfect op de hoogte!

Stap 10

Uw pand wordt opgeleverd. Een feestelijk moment, maar ook een fundament voor uw toekomst. Ook dan bouwen wij verder mee aan uw business door middel van gestructureerd beheer en onderhoud.

Wilt u meer informatie over uw mogelijkheden voor de ontwikkeling en realisatie van een bedrijfsgebouw? Neem dan contact met ons op via de contactpagina.

Meer info over dit onderwerp