Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Aan de Stegge Twello

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In de huidige samenleving zijn duurzaamheid en duurzaam bouwen niet meer weg te denken. Om mee te bouwen aan een duurzame toekomst vindt Aan de Stegge Twello het belangrijk duurzame bedrijfshuisvesting te realiseren, maar ook de eigen organisatie zo duurzaam mogelijk in te richten. Aan de Stegge Twello wil meebouwen aan een duurzame toekomst en werken aan een leefbare, gezonde maatschappij waarin we waarde creëren voor onze opdrachtgevers en ruimte bieden aan onze medewerkers om zich maximaal te ontwikkelen.
Als ontwikkelende bouwer bieden wij onze opdrachtgevers een maximaal luisterend oor, een creatieve en oplossingsgerichte aanpak, korte lijnen, één aanspreekpunt tijdens het gehele proces van eerste contact tot ingebruikname, met als doel maximale waardecreatie voor onze klant, voor nu en in de toekomst.

Naast onze partners en leveranciers zijn wij de betrouwbare partner die ruimte geeft voor meedenkend vermogen. Van onze medewerkers verwachten wij ambitie, maximale inzet, de ruimte en wil om zich te ontwikkelen en doorzettingsvermogen. In de maatschappij wil Aan de Stegge Twello haar steentje bijdragen aan een milieubewuste, duurzame toekomst. Naast het bewust omgaan met grondstoffen en bouwmaterialen staat het voorkomen van afval en het verminderen van energieverbruik hierbij centraal.

Om maatschappelijk verantwoord ondernemen een vaste plek te geven binnen de organisatie heeft Aan de Stegge Twello een strategisch plan opgesteld waarin een aantal doelstellingen zijn geformuleerd op het gebied van MVO:
 • Vanaf 2020 wil Aan de Stegge Twello al haar projecten bijna energieneutraal opleveren. De komende jaren willen we hier meer ervaring in gaan opdoen binnen onze projecten. Het eerste BENG (bijna energieneutraal gebouw) is in 2017 opgeleverd aan Van Dijk Groothandel in Kampen.
 • Aan de Stegge Twello wil haar positie op de CO2-prestatieladder behouden.
 • Veiligheid is en blijft een belangrijk thema. Aan de Stegge Twello wil haar medewerkers trainen en certificeren op dit gebied om zo vermijdbare (bijna-)ongevallen op de bouwplaats te voorkomen.
 • Aan de Stegge Twello streeft naar een medewerkerstevredenheid van een 9+. Om dit te bereiken heeft iedere medewerker een Persoonlijk OntwikkelPlan (POP) en stimuleren we de ontwikkeling van onze medewerkers op het gebied van kennis, vaardigheden en competenties.
 • Aan de Stegge Twello certificeert zich conform de laatste normen- en richtlijnen. In 2017 heeft Aan de Stegge het ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem en ISO 14001:2015 milieu behaald.
Wij bouwen BREEAM, volgens de methode die de duurzaamheid van gebouwen beoordeelt. Met het BREEAM-certificaat laat u zien dat uw project goed doordacht is – voor mens, omgeving en milieu.

Groen advies

Wij hebben mensen in huis die zijn opgeleid tot BREEAM-expert. Zo adviseren we u volledig over groene nieuwbouw. Daarbij zijn we lid van Dutch Green Building Council. Dat is dé netwerkorganisatie op het gebied van duurzaam bouwen en de motor achter BREEAM. Als participant van deze Council blijven we sturen op duurzame innovaties in de bouw. Daar plukt u de vruchten van.

Dubbele winst

U kunt BREEAM natuurlijk marketingtechnisch inzetten, maar duurzaam bouwen is meer dan dat. Het levert ook geld op. Vaak is duurzaam bouwen direct winstgevend: reken op een terugverdientijd van 2 tot 7 jaar. Met BREEAM realiseren wij duurzame gebouwen binnen dezelfde bouwsom, maar met meer kwaliteit. Ook voldoet uw pand jarenlang aan de ‘groene eisen’, zodat verbouwingen voorlopig niet aan de orde zijn.

De kracht van BREEAM

 • u krijgt een duurzaam gebouw
 • u maakt maximaal gebruik van subsidies
 • u creëert betere arbeidsomstandigheden
 • geen tocht, geen kouval bij ramen en deuren
 • uw totale energiegebruik daalt fors
 • meer kwaliteit voor uw geld
 • lagere Total Cost of Ownership
 • past in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In krap 13 maanden de modernste slachterij van Europa!

Jan van Westreenen, directeur Ameco

Certificaten

Duurzaamheid

DGBC banner participant


MVO

Kwaliteit en Zekerheid

VCA certificering