Aan de Stegge Twello ambassadeur Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst - Aan de Stegge Twello

Aan de Stegge Twello ambassadeur Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst

“Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.”


Maatschappelijke verantwoord ondernemen is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Wij willen bijdragen aan een milieubewuste, duurzame toekomst en willen ook ons steentje bijdragen aan maatschappelijke betrokkenheid. Wij voelen ons nauw betrokken bij mensen die het minder goed hebben en ondersteunen daarom een aantal landelijke en lokale initiatieven. Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is daar één van.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds en heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen. Het motto van Leergeld is: kinderen weer laten meedoen! Kinderen gaan mee op schoolreis, sporten of krijgen muziekles. Ook kan de stichting vaak een (tweedehands) fiets of computer regelen. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen. Stichting Leergeld zet zich in door intensieve bezoeken van hulpverleners en door scholen, sportverenigingen en gerelateerde instanties te informeren over de mogelijkheden.

Meer informatie staat op de website van Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst.