Duurzaam bouwen en bewust omgaan met afval - Aan de Stegge Twello

Duurzaam bouwen en bewust omgaan met afval

Afvalstroom-beheersing bij Aan de Stegge Twello


Naast het realiseren van duurzame projecten zijn we continu bezig onze eigen organisatie te verduurzamen. Bewust omgaan met afval is daar onderdeel van.

Verminderen en scheiden

Door vermindering van de hoeveelheid afval proberen we de impact op het milieu te verkleinen. We hebben onszelf doelen gesteld voor het verminderen van de totale afvalstroom en de totale hoeveelheid bouw- en sloopafval. Op onze bouwplaatsen hanteren we minimaal zes afvalstromen.

Blijven verbeteren

Maandelijks wordt de voortgang ten opzichte van de doelen gedeeld binnen de gehele organisatie. Gezamenlijk proberen we trends te herkennen en maatregelen te bedenken om onder de gestelde doelen te blijven. Gekeken naar de afgelopen jaren zien we dat door een betere afvalscheiding de hoeveelheid bouw- en sloopafval al drastisch is gedaald. Uitdaging blijft op dit moment de totale hoeveelheid afval.

Slim inkopen en bouwen

Door het gesprek met onze partners vroegtijdig in het bouwproces aan te gaan zijn we in staat de hoeveelheid afval naar beneden bij te stellen door slim in te kopen en slimmere bouwmethodes toe te passen.

Totale afvalstroom t.o.v. jaaromzet (kg/€)

Totale hoeveelheid bouw- en sloopafval t.o.v. jaaromzet (kg/€)