Uitdagende bouw SILS Apeldoorn - Aan de Stegge Twello

Uitdagende bouw SILS Apeldoorn

Bouwen nabij hoogspannings masten


Op de Ecofactorij in Apeldoorn zijn we bezig met de uitbreiding voor logistiek dienstverlener SILS.

Groei

Voortdurende groei van SILS is aanleiding voor de uitbreiding. We breiden de huidige locatie aan de IJsseldijk uit met 9.356 m2 bestaande uit een hoogbouwmagazijn, expeditie en kantoor. Tevens realiseren we een laadkuil met 9 docks en voldoende parkeerplaatsen.

Hoogspanning

De grootste uitdaging tijdens de bouw is de locatie. De kavel ligt vlakbij hoogspanningsmasten zoals op de foto’s is te zien. Om die reden bouwen we in fases van achteren naar voren en is er nauw overleg met netbeheerder Alliander. We zijn op dit moment bezig met de montage van de gevels tussen de hal en de hoogspanningsmasten. Daarom heeft Alliander de spanning op het hoogspanningstracé aan één zijde tijdelijk eraf gehaald.

De fundering en de laadkuil zijn inmiddels volledig gestort. Het achterste deel van de staalconstructie staat en de dakplaten liggen erop. De uitbreiding voor SILS wordt in het tweede kwartaal opgeleverd.