Privacyverklaring

 

Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello B.V. is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt.

Doeleinde van gegevensverwerking

Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello B.V. verstrekt. Hierdoor verwerken we uw NAW-gegevens, contactgegevens en IP-adres. Wij doen dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken om met u in contact te komen, de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

Beveiliging

Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Wij kunnen uw gegevens uitwisselen met andere partijen. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Wij hebben naast onze eigen mensen ook ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het, ondanks onze maatregelen, mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Website

Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello B.V. gebruikt functionele en analytische cookies op haar website. Cookies met een technische functionaliteit worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Via Google Analytics worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Hier hebben wij geen invloed op. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Publicaties

Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello B.V. gebruikt beeldmateriaal van haar projecten en bouwlocaties voor informatieve en promotionele doeleinden. Voorbeelden hiervan zijn berichten op de website en sociale media, brochures en beursstands. Indien er sprake is van beeldmateriaal waarop personen te herkennen zijn dat gebruikt wordt voor promotionele doeleinden, zal voor publicatie toestemming worden gevraagd. Foto’s kunnen te allen tijde op verzoek van betrokkene worden verwijderd. Voor berichten en artikelen waarin overige persoonsgegevens staan vermeld wordt vooraf toestemming gevraagd aan de betrokkene.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Wanneer blijkt dat uw gegevens niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello B.V. Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello B.V. Mocht u er met Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello B.V. niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello B.V.
Hietweideweg 14

7391 XX Twello
Postbus 69
7390 AB Twello
0571-277331
info@adst.nl

 

Disclaimer

Hoewel Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello B.V. veel zorg besteedt aan de controle op juistheid van de op deze site gebruikte gegevens, kan zij geen verantwoordelijkheid accepteren voor de gevolgen van eventueel gebruik van onjuiste gegevens. Alle op deze website opgenomen informatie (teksten, afbeeldingen, aanbiedingen en prijzen) zijn dan ook onder voorbehoud. Deze informatie kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door ons worden gewijzigd.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello B.V. Wij geven geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.