CO2 prestatieladder - Aan de Stegge Twello

CO2 prestatieladder

Aan de Stegge Twello verduurzaamt eigen organisatie


In de huidige samenleving is duurzaamheid en duurzaam bouwen niet meer weg te denken. Naast het realiseren van duurzame bedrijfshuisvesting willen wij dan ook onze eigen organisatie verduurzamen. Dit maken wij concreet en aantoonbaar door het bedrijf te laten certificeren conform de richtlijnen van de CO2-prestatieladder. De CO2-prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Door de CO2-emissies van de organisatie inzichtelijk te maken kan er concreet en aantoonbaar een reductiebeleid worden opgesteld om de CO2-emissies te reduceren.


 


Hieronder treft u informatie aan met betrekking tot het CO2-beleid van Aan de Stegge Twello.

Basisjaar

–          CO2-footprint van het basisjaar 2012 (3.A.1)

–          Reductiebeleid en doelstellingen (3.B.1)

–          Energiemanagement actieplan (3.B.2)

–          Externe communicatie (3.C)

–          Acties en initiatieven (D)

Voortgang

–          Halfjaarverslag september 2019

–          Halfjaarverslag maart 2019

–          Halfjaarverslag september 2018

–          Halfjaarverslag maart 2018

–          Halfjaarverslag september 2017

–          Halfjaarverslag maart 2017

–          Halfjaarverslag september 2016

–          Jaarverslag 2015 CO2-prestatieladder

–          Jaarverslag 2014 CO2-prestatieladder

–          Jaarverslag 2013 CO2-prestatieladder

–          CO2-footprint september 2019 (3.A.1)

–          CO2-footprint maart 2019 (3.A.1)

–          CO2-footprint september 2018 (3.A.1)

–          CO2-footprint maart 2018 (3.A.1)

–          CO2-footprint september 2017 (3.A.1)

–          CO2-footprint maart 2017  (3.A.1)

–          CO2-footprint september 2016 (3.A.1)

–          CO2-footprint 2015 (3.A.1)

–          CO2-footprint 2014 (3.A.1)

–          CO2-footprint 2013 (3.A.1)